O Centrum

Centrum Studiów Litewskich powstało 1 czerwca 2010 r jako jednostka w ramach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Zadaniem Centrum jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prowadzenie działalności dydaktycznej dotyczącej Litwy dawnej i współczesnej. Centrum współuczestniczy także w przedsięwzięciach dotyczacych prezentacji kultury litewskij w Polsce i rozwoju stosunków polsko-litewkich.

We współpracy z Instytutem Rosji i Europy Wschodniej prowadzone są zajęcia dydaktyczne poświęcone dziejom najnowszym i współczesności Litwy.

Centrum stale współpracuje z Wydziałem Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie i jest finansowane m.in. przez litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki.